TruCredential

Entrust TruCredential софтуер е интуитивно и лесно за ползване решение за създаване, издаване и управление на данни за идентификация и ID документи.

TruCredential е софтуер с много възможности, създаден със средства на съвременна технология и покриващ изисквания за създаване от опростени дизайни само със снимка до документи за идентификация с висока степен на сигурност.

Приложим е при малки и големи проекти с възможност за надграждане от едно работно място или потребител до приложение за много работни станции/потребители.

Entrust TruCredential Express софтуер

Entrust TruCredential Express е най-ниското базово ниво на софтуера. Характеризира се с импорт на фото и данни, дизайн на темплейти с помощта на drag-and-drop при работа, предназначен за работа на един потребител. Дава възможност за използване на базов пакет инструменти, които са необходими за дизайн,  форми за въвеждане на данни и печат на карти.

Entrust TruCredential Plus софтуер

Базиран на TruCredential Express дава повече функционални възможности: въвеждане на цифровизиран подпис, поддръжка на DSLR камера, справки, поддръжка на съставни полета, Microsoft SQL бази данни, за една работна станция.

Entrust TruCredential Professional софтуер

Надгражда TruCredential Plus с допълнителни възможности включващи поддръжка на смарт карти, получаване на данни децентрализирано, централизирано управление на данните, Microsoft Active Directory интеграция, поддръжка на Oracle бази данни и поддръжка на сканиране на документи.

Entrust TruCredential Enterprise софтуер

Това е версията на TruCredential с най-много възможности, включващ всички характеристики на предишните версии, като ги надгражда с интеграция със системи за контрол на достъп, HR системи и поддръжка на неограничен брой потребители.

Responsive Menu Clicked Image