Пациентски ID карти

Patient ID card_290-180

 

 

 

 

 

С пациентските ID карти проследявате активността на Вашите пациенти, контролирате потока от пациенти и посетители, съхранявате специфична информация за пациентите и автоматизирате действията с машинно-четими технологии, като напр. магнитна лента, баркод и смарт чип.

Responsive Menu Clicked Image