Консумативи


Y = Yellow, M = Magenta, C = Cyan, K = Black, T = Topcoat
HQ = High Quality*
Само за двустранен печат**
Предлагат се разнообразни възможности за ламинати със защитни елементи – стандартни и по клиентски дизайн. Свържете се с наш представител за допълнителна информация.

Responsive Menu Clicked Image