Корпоративен сектор


ID картите в една организация помагат за създаването на една по-сигурна работна среда. С картовите принтери на Datacard отпечатвате баджове веднага, на място на нови служители и посетители. В зависимост от специфичните нужди на Вашата картова програма, Вие имате богат избор от картови системи с различни възможности.


Responsive Menu Clicked Image