Ученически / студентски ID карти

Ученическите ID карти са персонализирани с лична информация, която може да бъде: име и фамилия, снимка, дата на раждане, випуск и т.н.
Картовите принтери на Entrust се използват лесно и бързо, като обикновени офис принтери. С тях печатате бързо и лесно ID карти, като в зависимост от нуждите, можете да кодирате информация в магнитна лента или чип.

Responsive Menu Clicked Image