CardWizard – софтуер за инстантно издаване на банкови карти

Софтуерът CardWizard® на Entrust е най-продаваното в света решение за издаване на кредитни и дебитни карти Visa® и MasterCard®. С над 7,500 инсталации в целия свят и дългогодишен опит, Entrust дава възможност на финансовите институции и търговските компании, малки и големи, да предоставят в ръцете на своите клиенти готови за употреба карти на момента. Инстантното издаване на карти помага за увеличаване на процента на активиране и използване на карти, като в същото време се подобрява удовлетвореността на клиентите. Освен това то помага за намаляване на разходите, свързани с предварителното отпечатване на карти и картов мейлинг.

  • Заздравявате връзката с клиентите и увеличавате рентабилността чрез повишаване нивото на обслужване.
  • Разполагате с цялостно решение – софтуер, ПИН решения, картови принтери.
  • Затвърждаване и диференциране на Вашия бранд с нови и настоящи картодържатели.

Характеристики

Предназначен за издаване на карти в клоновата мрежа
Софтуерът CardWizard е създаден в подкрепа на променящите се нужди на банките, свързани с издаване на карти в клоновете на банката – инстантно издаване на нови карти, преиздаване на карти в случай на кражба или загуба, преиздаване на карти в малки количества или забравен ПИН.

EMV® и PBOC 2.0 съвместимост
Издаването на банкови смарт карти е улеснено, благодарение на водещите в индустрията решения за обработка на данни Affina® Issuance Management Software, Adaptive Issuance Key Manager Software и Syntera® Customization Software. Над 5 милиона смарт карти се издават всяка година с решенията на Entrust.

Пълен набор от решения за изадаване на PIN-ове
CardWizard е интегриран с пълен набор от ПИН-падове и енкодери за избор на нов ПИН, преиздаване на ПИН, смяна на ПИН, трансфер на ПИН и предварително избиране на ПИН.

Отчитане и административни документи
Софтуерът CardWizard предлага широк спектър от опции за настройки, производство и административно отчитане. Тези характеристики позволяват на издателите да създават, наблюдават и генерират отчети за активностите по издаване на карти, базирани на различни изисквания.

Сигурност
Защитавате информацията и данните по персонализацията на картодържателите. Цялостният процес по криптиране защитава данните във всеки един момент. CardWizard е одитиран за PCI PA-DSS съвместимост и отговаря на стандартите за сигурност на Visa и MasterCard при инстантно издаване на карти.

Оптимизиран за издаване на карти от клиентите в киоск среда
CardWizard® software и системата за инстантно издаване CE870 са решение, оптимизирано за използване в киоск среда и покриващо стандартите за сигурност при ембос и индент печат. Cardwizard предлага отлична програмна функционалност и интеграция за редица киоск конфигурации.

Модули

Издаване на смарт карти
Интеграцията с Affina® issuance management software и Adaptive Issuance Key Manager Software позволява: (1) подготовка на данните; (2) персонализация на смарт карти; (3) управление на ключ; и (4) взаимодействие с hardware security module (HSM).

Интеграция със системи за управление на карти и оторизация на карти
CardWizard е интегриран в повече от 30 банкови системи за управление и оторизация на карти, като по този начин процесът по издаване и имплементация става по-бърз и ефективен.

Избор на фоново изображение
Тази иновативна услуга дава възможност на картодържателите да избират от галерия с предварително селектирани изображения, които да служат за фон на тяхната карта.

Background Image Interface Service
CardWizard може да работи със съществуващи външни приложения за обработка на снимки, позволявайки Ви да отпечатвате персонализирани или избрани от картодържателя снимки, правейки всеки фон уникален за картодържателя.

Избор на снимка
Тази услуга поддържа повечето цифрови камери, уеб камери и таблети за подпис, за заснемане и отпечатване на снимки и дигитални подписи върху картите. Изображенията могат да се съхраняват за бъдеща употреба.

Клиентски модули
CardWizard® предлага богата гама от уеб-базирани клиентски опции, които са създадени с цел да поддържат разнообразие от възможности за издаване на карти и администриране на цялостния процес.

Responsive Menu Clicked Image