retransfer_pictures
НОВА
РЕТРАНСФЕРНА ТЕХНОЛОГИЯ
от Datacard
фотореалистични изображения
висока прецизност
отлична резолюция
IDcover-h520

Ръководство за създаване на ID РЕШЕНИЯ

с картовите принтери на DATACARD®

Responsive Menu Clicked Image